Gonar Bulgaria Ltd
Contacts:
Address: Bulgaria 1220 Sofia,
18 Parva Bulgarska Armiya str. P.O. box 54
Telephone : +359 2 832 51 60
Fax. : +359 2 832 51 69
Email : info@gonar-bg.com

“ГОНАР БЪЛГАРИЯ” ООД е дъщерна фирма представител на ГОНАР СИСТЕМC ИНТЕРНЕШЪНЪЛ Полша – един от основните европейски производители на минно и сондажно оборудване с производство на повече от 1500 вида инструменти и оборудване за рудници, каменоломни, въгледобив, цементови заводи, строителни предприятия, пътно и тунелно строителство.

Гонар България ООД  основно доставя и продава геотехнически и тунелни системи за укрепване и сондиране с анкерни системи тип IBO и сондажни щанги и инстументи за сондажни машини тип top hammer и всички аксесоари към тях.

Анкерна система тип IBO е иновационна система която се налага все повече и се прилагат за укрепване в пътно, тунелно и кариерно строителство при анкериране на изкoпи, откоси, шлицови стени, свлачища, тунелно строителство, подлези, минно и кариерно разработване.

Щангите  се прилагат за подземно и открито сондиране, със сондажни машини с top hammer, за пробивно взривни работи, геолого-проучвателни, геофизични и хидрогеоложки сондажни работи.

      Предлаганите видовете оборудване са следните:

- Самопробивни анкери IBO (Self Drilling Anchors)  :  R25N, R32S, R32N, R32L, R38N, R51N, R51L, T76N, T76S и др.

- Щанги, типове:  T51, T45, T38, R38, R32, R28, R25, R22 (с кръгло сечение или хексагонални, с мъжка и женска или с мъжка и мъжка резба)

- Корони, муфи, моноблоци, специални инструменти,тръби за "чадър"в тунелното строителство и др.

- Инструменти за фрезоване на скални масиви и асфалт - зъби.

- Други специализирани инструменти за добив.

Разчитайки на добро качество, привлекателна ценова политика, богата складова наличност и кратки срокове на доставки   с дългогодишният опит на служителите ,чрез компетентна,гъвкава и динамична политика,стараейки се да удовлетворим нашите бизнеспартньори чрез бързи и своевременни решения, Гонар България ООД заема все по стабилни позиции на пазара .

Надяваме се в наше лице да намерите не само надежден, коректен и бърз доставчик, но и компетентен партньор, с който да обсъждате техническите въпроси на нашата продуктова гама.

 

Catalogues       Catalogues       Catalogues     Catalogues