info@gonar-bg.com
България, 1220 София, бул. Първа българска армия 18
моб. +359 894 67 19 35

ГОНАР БЪЛГАРИЯ ООД     We know the drill....

Ние произвеждаме повече от 3000 различни инструменти и оборудване за използване в мини за въглища и руди на цветни метали, кариери, строителни компании, циментови заводи, както и пътно строителство.